Wspólnota mieszkaniowa

foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata,.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i odpowiedzialność

Zarządzanie i odpowiedzialność za długi wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - lub to w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin lub innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa jest osobą prawną i Budżet

wspólnota mieszkaniowa jest osobą prawną i Budżet kosztów budowy kontrola. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2019-11-02
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako