Prawo

foto

Upadłość i uproszczone postępowanie

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa także.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane zmniejszenie zakresu informacyjnego

Nowe prawo budowlane - zmniejszenie zakresu informacyjnego egib przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Przekazanie wiedzy z aspektu zabezpieczenia wykonania

Przekazanie wiedzy z aspektu zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych komentarz bieniak ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki majątku nie wchodzą

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

COVID 19 pobyt cudzoziemca z obywatelem

COVID 19 pobyt cudzoziemca z obywatelem rp w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, kwestie powiązane z zatrudnianiem cudzoziemców oraz dokumentacją pracy cudzoziemców dodatkowo uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie na rzecz pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach połączonych z zatrudnianiem.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-11
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia prawo użycia broni

Ustawa o ochronie osób i mienia prawo użycia broni i Postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020

Gospodarka odpadami BDO 2020 Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Status prawny i zadania przewodniczącego rady

Gmina i Status prawny i zadania przewodniczącego rady znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Status prawny i zadania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony przede

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako