Prawo UE

foto

Artykuł art 41 karty praw podstawowych unii

Artykuł art. 41 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego wierny zasadom proces sądowy, przypuszczenie niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także normę ne bis in idem procedatur;.

Kategoria: Prawo UE
Dodany: 2019-11-01
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako