Pomoc społeczna

foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie w

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje.

Kategoria: Pomoc społeczna
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rozdział IIKoszty w jednostkach

Rozdział IIKoszty w jednostkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie.

Kategoria: Pomoc społeczna
Dodany: 2020-06-15
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pomoc materialna dla matki samotnie

Pomoc materialna dla matki samotnie wychowującej dziecko - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości.

Kategoria: Pomoc społeczna
Dodany: 2020-02-18
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako