Podatki

foto

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej

Książka dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z obszaru rachunkowości.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach do którego podatek

W podatkach do którego podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się z czego bierze sie zwrot podatku wpis o

Upewnij się z czego bierze sie zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny parcie zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje spojone z odzyskiwaniem.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy jest zwracana na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

od spadków i darowizn Zespół

od spadków i darowizn. Zespół Przychody i koszty złączone z ich uzyskaniem. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wielce często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-16
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Uchwała o połączeniu spółek Budżetowanie zadaniowe

Uchwała o połączeniu spółek. Budżetowanie zadaniowe. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie

Schematy podatkowe MDR 2020 objaśnienie pojęcia „Korzystający” dla do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników oznacza to płatników, obowiązkiem raportowania objęte są także jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdanie Rb 50

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdanie Rb- 50 w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących jakim sposobem i zaawansowanych.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 zwrot podatku VAT na rachunek

VAT 2020 zwrot podatku VAT na rachunek VAT peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach również orzecznictwie trybunałów administracyjnych.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako