Księgowość

foto

Samodzielny księgowy Wartości

Samodzielny księgowy - Wartości niematerialne i prawne – przykłady praktyczne jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Kategoria: Księgowość
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako