KPC Komentarz

foto

Zasady działania organów właściwych w sprawach

Zasady działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych. Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na wzgląd niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację.

Kategoria: KPC Komentarz
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako