Konfrontacja biegłych polskim


Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Skrybowie publikacji w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom w jaki sposób i te, jakie poddano, nieraz daleko idącym, modyfikacjom. Praca internetowa stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na praktyczny sposób wykładni innowacyjnych unormowań karnoprocesowych. W publikacji internetowej położono ścisk na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Praca internetowa Postępowanie karne skierowany jest przede wszystkim do żaków studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć podobnie jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może okazać się również pomocne dla absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakim sposobem i aplikantów w trakcie ich nauki. Ty nie masz przedtem czasu na wertowanie grubych artykułów. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta praca jest właśnie na rzecz Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, jakich znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do jakich odeśle Cię QR Code z okładki. Postępowanie karne w pigułce to zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, przez wzgląd którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:- Postępowania karnego:- zasady postępowania,- właściwość i skład sądu,- wyłączenie sędziego,- strony, obrońcy, pełnomocnicy,- czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, zorganizowanie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,- przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,- świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,- biegli, tłumacze, specjaliści,- oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i dochodzenie oskarżonego,- zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów,- środki przymusu,- proces przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia,- zakończenie i umorzenie również obstawa prokuratora i czynności sądowe,- akt oskarżenia,- proces przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,- postępowanie odwoławcze apelacja i zażalenie,- postępowania szczególne,- nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania,- proces po uprawomocnieniu się orzeczenia,- procedura karne w sprawach międzynarodowych

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako