Komentarze Becka

foto

art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia

art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Działy prawa karnego procesowego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Kategoria: Komentarze Becka
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako