Kodeks pracy

foto

Umowa zlecenia w pandemii w jakich branżach można uniknąć

Umowa zlecenia w pandemii w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji? od 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące stawki godzinowej, a zarówno ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych. Na punkt o umowie zlecenia zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: jakże prawidłowo naliczyć netto nie tylko na rzecz osób do 26 r.ź., jakie zastosować koszty uzyskania przychodu? Jakie są reguły ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego,.

Kategoria: Kodeks pracy
Dodany: 2020-06-08
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zatrudnienie pozapracownicze wykonywanie innej pracy zarobkowej

Zatrudnienie pozapracownicze wykonywanie innej pracy zarobkowej. listopada upłynie maksymalny ograniczenie zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie to znaczy translokacja cudzoziemca do.

Kategoria: Kodeks pracy
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako