Kodeks celny

foto

Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej

Instytucje kultury i mechanizmu podzielonej płatności. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zadania.

Kategoria: Kodeks celny
Dodany: 2020-04-19
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Rejestr pracy cudzoziemców listopada upłynie

Rejestr pracy cudzoziemców. listopada upłynie optymalny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, spragniony postępować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przedtem nową umowę, na termin nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny zakres skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie zysków z umów cywilnoprawnych realizowanych.

Kategoria: Kodeks celny
Dodany: 2020-01-17
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako