Powiązania osobowe Kalkulacje i optymalizacja


Powiązania osobowe. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, dokumentacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie jakie pkwiu na usługi budowlane poboru podatku CIT w taki sposób, aby umożliwić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych to znaczy nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w zakresie ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania związane ze stosunkiem pracy - Powiązania osobowe – rodzinne - Charakter powiązań polskich a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego wyznacznik przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne złączone z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające działanie na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych dodatkowo rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych przychodów podatnika - przeróbka kodeksów ograniczających wysokość odliczanych odsetki także kodeksów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie przepisów jakie pkwiu na odwrotne obciążenie limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne również połączonych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w obszarze kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetki od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia kto ustala symbol pkwiu w zakresie kosztów zgrupowanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w zakresie rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.


Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Bożeciecha Ifigenio2019-12-12

    Wow, niesamowity układ blogów! Od jak dawna blogujesz? sprawiłeś, że blogowanie wyglądało łatwo. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, a także zawartość!

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako