Inne

foto

Umowa umowa deweloperska o czym

Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla deweloperów.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo unieważnienie prawa do

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

elektronizacja dokumentacji pracowniczej jest wyobrażenie od

elektronizacja dokumentacji pracowniczej jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Ochrona

Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie używania ze wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jednostek

wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Klasyfikacja budżetowa w zapisach ksiąg rachunkowych

Klasyfikacja budżetowa w zapisach ksiąg rachunkowych. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ulepszanie programu komputerowego Podstawą

Ulepszanie programu komputerowego. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne dla jednostek.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

założenia do wieloletniej prognozy finansowej

założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa to Realne problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako