Czas pracy

foto

Zobacz dla kogo równoważny czas pracy w koronawirus

Zobacz dla kogo równoważny czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką należy konstruować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Do śmiałych wymogów powinno.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Kodeks dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja W języku

Kodeks dobrych praktyk Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest niejednokrotnie na jedną osobę, jakkolwiek może podobnie traktować.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020

Delegacje podróże służbowe 2020 dieta w podróży służbowej krajowej sposób obliczania zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe również interpretacje organów podatkowych, jakże dodatkowo rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma zarówno na celu usystematyzowanie wiedzy odnośnie do.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

dieta w podróży krajowej Pracownicy

dieta w podróży krajowej. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża zakres : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2019-11-06
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako