Compliance Management Systems

foto

Omówienie wybranych ryzyk compliance

Omówienie wybranych ryzyk compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a zarówno korupcja. Podpowiemy w artykule,.

Kategoria: Compliance Management Systems
Dodany: 2020-05-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako