BHP w kadrach

foto

wdrażania systemu HACCP wyznaczanie krytycznych punków

wdrażania systemu HACCP wyznaczanie krytycznych punków kontroli. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania.

Kategoria: BHP w kadrach
Dodany: 2020-02-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako