Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pęk informacji z dziedziny prawa która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie równocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten.Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pęk informacji z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, równocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony poprzez samych żaków sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Opracowanie, w którym wszechstronnie przedstawiono tematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w pracy wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, które wyjaśniają istota prawny apelacji i problemy spojone z jej stosowaniem. Omawiano takie zagadnienia, w jaki sposób wymagania formalne apelacji, jej kierunek, aspekt zaskarżenia, daje cenne wskazówki dotyczące zarzutów i wniosków apelacji również obrazuje przebieg postępowania apelacyjnego. Niniejsze wydanie apelacji w postępowaniu karnym wzbogacono o tematykę związaną z rozpoznaniem apelacji od wyroku skazującego wydanego w trybie konsensualnym (art. i k.p.k.), a również o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania odwoławczego. Pozycja bibliograficzna jest zwracana do sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł jest kierowana szczególnie do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a podobnie mecenasów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych dodatkowo radców prawnych, a podobnie na rzecz sędziów i prokuratorów. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego z racji praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych, zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych dodatkowo najświeższe orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jakże i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Czytaj więcej

foto

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

foto

Upadłość i uproszczone postępowanie

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa także.

foto

Umowa umowa deweloperska o czym

Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla deweloperów.

foto

Nowe prawo unieważnienie prawa do

Nowe prawo unieważnienie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony.

Umorzenie absorpcyjne polskim

Opracowanie zawiera zagadnienia z obszaru procesu karnego wzbogacone o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu a także.

Więcej

Apelacja Postępowaniu Karnym

Opracowanie zawiera wyrażenie omowne najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje jak dotąd nieznane polskiej procedurze karnej.

Więcej

Pranie pieniędzy

Europejski Nakaz Aresztowaniabr Ekstradycjabr koszty procesubr Postępowania w sprawach o wykroczenia zasady przesłanki pozytywne i negatywnebr właściwość i skład sądu także rozstrzygnięcia sądubr oskarżyciel publiczny.

Więcej

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako