Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pęk informacji z dziedziny prawa która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie równocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten.Seria Wykłady a obejmuje niezbędny pęk informacji z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, równocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony poprzez samych żaków sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Opracowanie, w którym wszechstronnie przedstawiono tematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w pracy wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, które wyjaśniają istota prawny apelacji i problemy spojone z jej stosowaniem. Omawiano takie zagadnienia, w jaki sposób wymagania formalne apelacji, jej kierunek, aspekt zaskarżenia, daje cenne wskazówki dotyczące zarzutów i wniosków apelacji również obrazuje przebieg postępowania apelacyjnego. Niniejsze wydanie apelacji w postępowaniu karnym wzbogacono o tematykę związaną z rozpoznaniem apelacji od wyroku skazującego wydanego w trybie konsensualnym (art. i k.p.k.), a również o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania odwoławczego. Pozycja bibliograficzna jest zwracana do sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł jest kierowana szczególnie do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a podobnie mecenasów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych dodatkowo radców prawnych, a podobnie na rzecz sędziów i prokuratorów. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego z racji praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych, zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych dodatkowo najświeższe orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jakże i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Czytaj więcej

foto

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o chociażby o tym, że są to miejsca, w jakich zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji, w jakich to przebywa na co.

foto

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

foto

Upadłość i uproszczone postępowanie

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa także.

foto

Umowa umowa deweloperska o czym

Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla deweloperów.

Umorzenie absorpcyjne polskim

Opracowanie zawiera zagadnienia z obszaru procesu karnego wzbogacone o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu a także.

Więcej

Pranie pieniędzy

Europejski Nakaz Aresztowaniabr Ekstradycjabr koszty procesubr Postępowania w sprawach o wykroczenia zasady przesłanki pozytywne i negatywnebr właściwość i skład sądu także rozstrzygnięcia sądubr oskarżyciel publiczny.

Więcej

Dynamika procesu karnego

Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące przemiany w obszarze funkcjonowania policji lecz podobnie ukazuje nowe kierunki jej działalności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje.

Więcej

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako